Produsentfrokost i mars. Sammendrag


30.03.2016
Nydans Oslo, Rolf Wickstrømsvei 15B
Møtte opp: 16 + 1


Under Produsentfrokosten i mars tok vi opp to temaer:

Selvorganisering av scenekunstprodusenter:

 • Det var uttrykt interesse og behov for å organisere seg i evt. en fagforening eller/og interesserorganisasjon.
 • Per dags dato finnes det verken fagforening eller nasjonal interesserorganisasjon for scenekunstprodusenter i Norge.
 • For et par år siden var det et initiativ om å organisere seg. Etter hvert oppløste det seg. Til neste produsentfrokost forsøker vi å invitere initiativtakerne for det forrige selvorganiseringsforsøket til å dele sine erfaringer (deltakelse ikke bekreftet ennå).
 • Vi har invitert en representant for MFO for å dele erfaringer og meninger om selvorganiseringsmuligheter (deltakelse ikke bekreftet ennå).
 • Vi har invitert en representant for Produsentforeningen for film, tv- og spillprodusenter for å dele sine erfaringer og anbefalinger (deltakelse ikke bekreftet ennå).

Produsentlønn:

 • Det er viktig å få delt erfaringer av hvordan de andre setter opp lønnen sin.
 • En skal skille mellom honorar og lønn.
 • Det er strengt anbefalt å alltid kjøre timelister, slik at en vet helt presis hvor mye man har jobbet med hvert prosjekt/kunstner.
 • Når man får honorar må man huske å legge 28-30% ekstra for sosiale avgifter.
 • Er man selvstendig næringsdrivende bør man finne ut av arbeidsforsikring og evt. andre type forsikringer for å få sykepenger, etc.
 • Det anbefales å gå for minst 450,-/time eller 2500,-/dag i honorar som produsent.
 • Det er ugunstig og risikabelt å stole på 10-15% provisjon, med mindre en kun selger forestillinger og ikke jobber så mye med det praktiske rundt selve turneen.


 --------------------

Til neste frokostmøte vil vi på forhånd samle inn spørmål som er aktuelle akkurat nå, slik at vi alle sammen kan lete etter svar. Neste Produsentfrokost er 27. april kl. 8:30-10:00.

Påmelding innen 25. april: http://goo.gl/forms/cijcUheHUx

Datoene for Produsentfrokost på Nydans Oslo i vår:
27. april kl. 8:30–10:00 (dørene åpnes kl. 8:00): https://www.facebook.com/events/231965770481288/
25. mai kl. 8:30–10:00 (dørene åpnes kl. 8:00): : https://www.facebook.com/events/1576531906003980/

--------------------

Vi minner også på at vi holder på å lage en database over produsenter som har tid og kapasitet for mer jobb. Ønsker du å bli registrert i vår database, fyll ut skjema her: http://goo.gl/forms/UbZ7VfAOQK
(Vi vil oppdatere skjemaet med jevne mellomrom)
Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du listen over produsentene som har meldt seg på databasen vår.