Produsentfrokost i mai. Sammendrag

25.05.2016
Nydans Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15B
Møtte opp: 8 + 2
 

Under Produsentfrokosten i mai tok vi opp disse temaene:

Selvorganisering av scenekunstprodusenter:

  • Grete Valstad – Generalsekretær i NoDa -  hadde innspill om hvorfor og hvordan scenekunstprodusenter kunne organisere seg under NoDa. NoDa har mye erfaring i frilanssektor og derfor kan det evt. være en aktuell organisasjon for scenekunstprodusenter å samle seg under
  • Etter å ha arrangert 4 produsentfrokoster i år ser vi et behov for å sette i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med produsentselvorganisering. Det har stadig vært uttrykt et spørsmål om hvordan produsentene kan organisere seg. Vil du være en av de som skal kjøre saken videre og kanskje få det til at produsentene innen scenekunst organiserer seg i en fag-/interesseorganisasjon, meld deg på innen 25. juli: http://goo.gl/forms/BTMNuCB4uutssIrh1

Hvem er og hva gjør en produsent?

  • Et spennende og komplisert spørsmål vi ikke fant svar på og som kan og bør diskuteres i framtiden.

Invitasjon

  • I september arrangerer Norske Dansekunstnere i samarbeid med Dansens Hus et seminar som skal forsøke å «endre kartet etter terrenget». Seminaret er aktuelt både for skapende kunstnere og produsenter. Bl. a. det skal tas opp følgende spørsmål: Hvilke punkter er det viktig å bli enige om før man begynner et samarbeidsprosjekt? Hvem initierer? Hvem har ideen? Hvem produserer? Flat struktur? Eller ønsker du å ha styringen? Mer informasjon kommer fortløpende.