Produsentfrokost i februar. Sammendrag

24.02.2016
Nydans Oslo, Rolf Wickstrømsvei 15B
Møtte opp: 16 + 2

 

Responsen for tiltaket var positivt og det var flere temaer som ble tatt opp, behov som ble uttrykt og som vil bli utdypet i senere møter. Enkelte temaer som skal utvikles til konkrete kurs. Produsentfrokosten vil fortsette siste onsdag i måneden framover våren fra kl. 8:30 til 10:00.
Datoene for Produsentfrokost på Nydans Oslo i vår:

30. mars: https://www.facebook.com/events/1729904090578318/
27. april: https://www.facebook.com/events/231965770481288/
25. mai: https://www.facebook.com/events/1576531906003980/

Til neste frokostmøtet vil vi på forhånd samle inn spørsmål som er aktuelle akkurat nå, slik at vi alle sammen kan lete etter svar under neste produsentfrokost 30. mars kl. 8:30-10:00.
Påmelding innen 28. mars: http://goo.gl/forms/f5Cx4yJbMi

--------------------

Under produsentfrokosten i februar har vi drøftet ideer for en kursrekke til høsten. Vi tenker dette som faste innslag hvert semester og har allerede søkt om støtte til følgende kurs til høsten 2016:

 •  "Produsentkurs for dummies" - produsentkurs for selvproduserende kunstnere og frilans produsenter i oppstartsfasen i hvordan starte for seg selv
 • Kurs i Excel
 • ATA-Carnet – tolldokumenter ved internasjonale reiser/turneer
   

Også følgende temaer er kommet opp etter det første frokostmøtet:

 • HMS – helse, miljø og sikkerhet i det frie feltet
 • Hvordan sette en pris på forestillinger og produksjoner ved internasjonale gjestespill?
 • Utenlandsk virksomhet – engasjement av utenlandske kunstnere, skatt, avgifter, prispolitikk, ansvarsområder og forsikring
 • Lønn/honorar - lønnsetting for alle medvirkende, takster for alle involverte i produksjonen
 • Budsjett, økonomistyring og regnskap
 • IKT-oppfriskningskurs for produsenter (IKT verktøy for prosjektledelse og markedsføring)
 • Fordypning i kontrakter og opphavsrett
 • Forsikring (ved utenlandske reiser og under produksjoner i Norge)
 • Hvordan pitche / presentere det man vil selge?
 • Hva med produsentforening?

Enkelte temaer kan diskuteres i et felles faglig forum og enkelte temaer bør utvikles til konkrete kompetansehevende kurs.

--------------------

Det var uttrykt behov for å lage en liste/database over produsenter som har ledig kapasistet for tiden og kan kontaktes ved behov.  Vil du være en del av vår database, fyll inn sjema her: http://goo.gl/forms/UbZ7VfAOQK

(Vi vil oppdatere sjemaet med jevne mellomrom)

--------------------

Vi vil også oppfordre til å bruke de resursene som allerede finnes, f.eks. produsentgruppa på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1648115275407980/?fref=ts