Back to All Events

Produsentfrokost & CODAseminar: samarbeid om visninger

Nydans Oslo AS fortsetter med produsentfrokostene siste onsdag hver måned. Fra nå av er Produsentfrokostene blitt nomadiske og arrangeres i samarbeid med div. scenekunstorganisasjoner og som en del av andre arrangementer.

Produsentfrokost i oktober arrangeres i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival og inviterer scenekunstprodusenter og selvproduserende scenekunstnere på et uformelt møte over en kopp kaffe/te. 

Blant gjestene 25. oktober får vi besøk av Lene Bang – internasjonal manager for zero visibility corp (http://www.zerovisibility.no/) og founder av http://lenebang.org/

Sted: Dansens hus bar
(NB!! inngang via administrasjonsinngang / samme inngang som til Danseinformasjonen)

Tid: 25. oktober kl. 8:30-10:00

Påmeldingsfrist: 23. oktober: https://goo.gl/forms/xyVLGSys7eubL4IQ2
Arrangementet er gratis, men vi trenger å vite hvem som kommer og hvor mange vi blir!

Ved å arrangere månedlige frokostmøter vil vi skape en uformell kompetansearena og møteplass for gode samtaler, erfaringsutveksling og ikke minst inspirasjon.

****
Vi byr på gode samtaler, te, kaffe og snacks.
Ta gjerne med egen nistepakke.
---------------------------
Nydans Oslo AS continues with monthly producers’ breakfast gathering. This autumn it became a nomadic meeting and is organised in cooperation with different performing arts organisations as well as a part of other events.
Produsentfrokost in October is organised in collaboration with the CODA Oslo International Dance Festival and invites producers and self-producing artists within performing arts to an informal meeting over a cup of coffee / tea.

Among our guest on the 25th of October will be Lene Bang - international manager for zero visibility corp (http://www.zerovisibility.no/) and founder of http: //lenebang.org/

Where: Dansens hus bar
(NB !! Entrance via Administration entrance, the same as to Danseinformasjonen)

When: October 25th at. 8: 30-10: 00 AM

Registration: October 23rd, https://goo.gl/forms/xyVLGSys7eubL4IQ2
The event is free, but we need to know who is coming and how many we will be!

By organising monthly breakfast meetings, we want to facilitate an informal meeting space for good conversations, experience sharing and inspiration.

****
We serve tea, coffee, snacks, and good conversations.
Feel free to take your own breakfast with you.

Earlier Event: June 15
Studio 1 ledig
Later Event: November 29
Produsentfrokost i november: budsjett