Nydans Oslo trenger din støtte!

Dette er et siste forsøk på å redde Nydans Oslo fra å måtte avvikle i løpet av et par måneder!!


Nydans Oslo er avhengig av offentlig driftsstøtte fra Oslo Kommune for å kunne subsidiere husleien for kunstnerne i det frie scenekunstfeltet. På denne måten kan kunstnerne leie til en overkommelig pris. For 2017 er det til sammen søkt om 1.400.000,- - vi har fått halvparten! Nydans Oslo er nå i en kritisk situasjon der vi står i fare for å måtte avvikle virksomheten fra medio 2017.
Revidert budsjett vedtas 21.6.17.
Nydans Oslo behøver din støtte for å overbevise kommunen om at vi behøver 100% av søkte driftsmidler.

Signer underskriftskampanje for å vise din støtte: http://www.underskrift.no/vis/6683

Hver stemme teller! Sammen er vi sterkere!

Om Nydans Oslo

Nydans Oslo er et flott tilskudd til Oslos øvrige produksjonslokaler for profesjonell dans og scenekunst. 

Nydans Oslo er et senter for produksjon og utforskning. 

  • Her finner du ett stort studio samt ett mindre arbeidsrom
  • Her vil du ha gode arbeidsrom for å skape nye forestillinger
  • Her har du et stort arbeidsrom som kan benyttes fra tidlig til sent

Nydans Oslo er et kompetansesenter for produsenter og tilby et faglig fellesskap.

  •     Her kan du leie en fast eller midlertidig kontorplass
  •     Her vil du ta del i det faglige og sosiale fellesskapet
  •     Her kan du arbeide i tett nærhet til produksjonen som foregår i studio

Nydans Oslo har som mål å være en attraktiv arena for norske så vel som internasjonale scenekunstnere. 
Vi ønsker at mange har lyst til å delta og arbeide her hos oss!

Praktisk

Studio 1:
    300 m2, flytende gulv, dansematter, speil, sceneelementer
    Meget godt lydanlegg
    Lasterampe
    Kapasitet inntil 250 publikummere
    Leie 09:00 – 16:00 eller 16:00 – 23:00
    Leie 09:00 – 23:00
    For ledig studiotid se i kalender (lengre ned)

Studio 2:
    50 m2,  dansegulv
    Meget godt lydanlegg
    Leie på timebasis
    For ledig studiotid se i kalender (lengre ned)

Kontorplasser:
     8 kontorplasser i åpent landskap – leie pr. måned eller pr. uke
     2 kontorer – leie pr. måned

Møterom:
     Leies ut pr. time

Det er 2 store garderober, et møterom og fellesområde med kjøkken for møter og felles måltider.

Nyheter

Kontorplass

Vi har lyst at mange  får sin kontorplass hos oss og nyter den fine utsikten og det kollegiale her!
Derfor byr vi på svært gunstig kontorplasspris i det åpne kontorlandskapet - 1000,- pr mnd.

Kontor

Vi har kontor til leie.
For mer informasjon ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no).

Studio til visning

Studio 1 egner seg til div. visninger.
Her finner du en kort video fra En kveld 2016: https://vimeo.com/192213274

Produsentfrokost

Hver siste onsdag i måneden arrangerer Nydans Oslo i sine lokaler produsentfrokost. 
Datoer i vår 2017:
25. januar  kl. 8:30-10:00
22. februar kl. 8:30-10:00
29. mars  kl. 8:30-10:00
26. april  kl. 8:30-10:00
31. mai  kl. 8:30-10:00

Sammendrag av det som var snakket under produsentfrokostene i 2016:
Produsentfrokost i oktober / kurs i ATA-carnet (sammendrag sendes ved etterspørsel på epost)
Produsentfrokost i september
Produsentfrokost i august
Produsentfrokost i mai
Produsentfrokost i april
Produsentfrokost i mars
Produsentfrokost i februar

Vil du jobbe som produsent? Trenger du en produsent?

Vi holder på å lage en liste over produsenter som har ledig kapasitet for mer jobb for tiden, slik at vi kan videresende listen til dem som spør etter produsenter.

Ønsker du til å være med på Nydans Oslo sin produsentdatabase, fyll ut skjema her: http://goo.gl/forms/UbZ7VfAOQK

Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du listen over produsentene som har meldt seg på databasen vår.

Det skriver om oss på Scenekunst.no

Onsdag denne uken, 10. februar, finner den offisielle åpningen av Nydans Oslo sted. De gamle lokalene til Nasjonalballetten i Nydalen skal nå romme produsentkollektiv og produksjonsstudio for scenekunst. Dette er et resultat av om lag fem års arbeid fra Kirre Arnebergs side.

Hele artikkelen om Nydans Oslo finner du  på Scenekunst.no.