Om Nydans Oslo

Nydans Oslo er en aktør i scenekunstfeltet som arbeider for hovedmålet – å etablere arbeidsrom/produksjonsrom for dans og annen scenekunst i Norge. Parallelt arbeider vi for å styrke produsentleddet gjennom å arrangere produsentfrokoster siste onsdag hver måned. Vi ønsker å ta opp aktuelle temaer, tilby kurs, dele erfaringer og kompetanse.

Nyheter

Nydans Oslo fortsetter!

Som kjent så måtte Nydans Oslo ut av fantastiske og tilrettelagte produksjonslokaler i Nydalen sist sommer.

Nydans Oslo AS vil likevel fortsette virksomhet, men i nærmeste fremtid først og fremst som produsent- og kompetansefellesskap. Nydans Oslo vil også fortsette å arbeide og være en aktør for hovedmålet – å etablere arbeidsrom/produksjonsrom for dans og annen scenekunst. Hvordan dette vil se ut en gang i fremtiden er for tidlig å si.

Dans i Norge er i vekst og utvikling, Dansenett Norge som nå skal starte opp er forhåpentligvis også kommet for å bli og etterspørselen for arbeidsrom for dans vil være økende. Infrastrukturen for dans i Norge kan og må bli bedre. Vi må ha arbeidsrom! Vi må ha arbeidsrom til en overkommelig i pris. Vi må få lavterskel visningssteder, små black boxer ol.

Parallelt vil vi arbeide for å styrke produsentleddet gjennom å fortsette med produsentfrokostene siste onsdag hver måned. Vi ønsker å ta opp aktuelle temaer, tilby kurs, dele erfaringer og kompetanse.

Flere større kunstinstitusjoner vil i de nærmeste årene fraflyttes uten at det er gitt en konkret plan for hva de skal fylles med. De kan bli stående tomme – kunstfeltet kan fylle dem med kunst og aktiviteter. Vi behøver rom – det finnes rom!

I Stockholm bygges det i disse dager et interdisiplinært hus, for dans og teater + billedkunst, med studioer og produksjonsrom, atelieer, black box scener m.m.

Jeg vil for fremtiden fortsette å være en pådriver for å etablere nye arbeidsrom for dans – og da gjerne for et større fellesskap der flere kunstuttrykk er representert. Vi må planlegge for å møte både nåtidens og fremtidens behov.

Vi må ikke tenke smått – vi vil tenke stort!

Vi sees!
Kirre Arneberg

Nydans Oslo flytter fra sine lokaler

21. juni kom den triste beskjeden: Nydans Oslo fikk ingen økning fra Oslo kommune i revidert budsjett for 2017. Nydans Oslo må derfor flytte fra lokalene sine.

Vi har fått en sluttdato fra utleier som er 31. juli, men jeg forsøker nå å forhandle slik at vi kan være der ut august og kanskje også i september. Det er liten tid mellom beskjeden fra Oslo kommune og utflyttingsdatoen, så vi prøver å minimalisere konsekvensen for de kunstnerne som allerede har booket Nydans Oslo. Jeg tror fremdeles på mirakler.

Foreteller Kirre Arneberg - initiativtaker for Nydans Oslo.

Hele artikkelen Nydans Oslo avvikler – 3 spørsmål til Kirre Arneberg finnes her: danseinformasjonen.no

Produsentfrokost

En gang i måneden arrangerer Nydans Oslo produsentfrokost.
I høst er Nydans Oslos vikrsomhet blitt nomadisk, så produsentfrokost kommer til å finne sted på en ny plass fra gang til gang.

Informasjon om produsentfrokost i 2018 kommer fortløpende.


Datoer i 2017:
25. januar  kl. 8:30-10:00
22. februar kl. 8:30-10:00
29. mars  kl. 8:30-10:00
26. april  kl. 8:30-10:00
31. mai  kl. 8:30-10:00
25. oktober kl. 8:30-10:00,  i samarbeid med CODA
29. november kl. 8:30-10:00, i samarbeid med Danseinformasjonen

Sammendrag av det som var snakket under produsentfrokostene i 2016:
Produsentfrokost i oktober / kurs i ATA-carnet (sammendrag sendes ved etterspørsel på epost)
Produsentfrokost i september
Produsentfrokost i august
Produsentfrokost i mai
Produsentfrokost i april
Produsentfrokost i mars
Produsentfrokost i februar

Vil du jobbe som produsent? Trenger du en produsent?

Vi holder på å lage en liste over produsenter som har ledig kapasitet for mer jobb for tiden, slik at vi kan videresende listen til dem som spør etter produsenter.

Ønsker du til å være med på Nydans Oslo sin produsentdatabase, fyll ut skjema her: http://goo.gl/forms/UbZ7VfAOQK

Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du listen over produsentene som har meldt seg på databasen vår.

Det skriver om oss på Scenekunst.no

Onsdag denne uken, 10. februar, finner den offisielle åpningen av Nydans Oslo sted. De gamle lokalene til Nasjonalballetten i Nydalen skal nå romme produsentkollektiv og produksjonsstudio for scenekunst. Dette er et resultat av om lag fem års arbeid fra Kirre Arnebergs side.

Hele artikkelen om Nydans Oslo finner du  på Scenekunst.no.